Welcom to Advertising Group

Mạng quảng cáo toàn diện

right people, right place, right time, right message

Dành cho Công ty Startups Bán hàng Online CEO, KOLs Tổng thể

đa dạng hóa cách thức triển khai và tiếp cận đảm bảo hiệu quả.

dành cho cá nhân

5 triệu +

phủ sóng hình ảnh cá nhân

1 video giới thiệu
1 bài báo PR
10 website PR
1 bài facebook fanpage lớn
hỗ trợ trọn đời
Dành cho doanh nghiệp

15 triệu +/tháng

nâng cao nhận diện, tăng sale

5 video doanh nghiệp và CEO
1 bộ hình ảnh riêng
5 bài báo PR
100 website PR
cá nhân hóa giái pháp theo tháng
Create. Share. Enjoy.

Sản phẩm tốt xứng đáng được lan truyền

tạo lập thông điệp, lan tỏa và tạo dựng niềm tin

Tự nhiên, lan tỏa

quảng cáo được xây dựng và phân phối tự nhiên đến khách hàng theo từng điểm chạm trong hành trình khách hàng.

Tạo dựng niềm tin bền vững.

xây dựng niềm tin về sản phẩm, hình ảnh doanh nghiệp , CEO xuyên suốt trong quá trình phân phối content.
Right Message
thông điệp đúng với ngữ cảnh và đối tượng khách hàng mục tiêu theo insight.
Right People
Quảng cáo được phân phối đúng đối tượng khách hàng theo nhân khẩu học.
Right time
phân phối đúng thời điểm người dùng tiếp nhận và mong muốn có được giá trị
Right Channel
lựa chọn kênh phân phối phù hợp để tạo lập chuyển đổi cao nhất
Right place
quảng cáo dược phân phối đúng nơi, đúng kênh phù hợp với hành vị khách hàng.
Do the right thing
Quảng cáo được đo lường toàn diện từng bước với mục tiêu tối ưu liên tục.
bắt đầu bằng việc

Chọn chúng tôi

cho giải pháp xây dựng thương hiệu của bạn.

Join over +15,000 happy clients!

tc
w
fb
g
g