KỸ NĂNG VIẾT THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Kỹ năng viết thông cáo báo chí là khả năng sử dụng ngôn từ và cách thức trình bày thông tin để tạo ra các thông cáo báo chí hấp dẫn và chuyên nghiệp. Viết thông cáo báo chí đòi hỏi sự rõ ràng, logic, tinh tế và khả năng tập trung vào thông điệp cốt lõi để đảm bảo rằng thông tin được truyền đạt một cách chính xác và hiệu quả đến công chúng.

PR là nguồn tin an tòan của báo, đài

– Mối qua n hệ đ i tá c g iốữa : nh à P R

– Kh á c h h à ng (c ông ty, tổ c hức), và nh à

b á o.
– B á o, đà i là c ông cụ g iúp nh à P R c h uyển th ông tin cần th iết của kh á c h h à ng (h a y th â n c hủ, h a y của c h ính c ông ty) đ n c ông c h úng .
– P R g iúp nh à b á o tiếp cận ng uồn tin, là th ông tín viê n cơ s ở của cá c b á o.

Thông cá o bá o ch í(P re s s Re le as e )

– Là thông tin PR của công ty nhằm đưa tin về một s ự kiện hay kết quả nào đó mà công ty mong muốn báo , đài đăng hay phát để công chúng biết.

Viết một thông cá o bá o ch í

– Một th ông cá o bá o c h í (P re s s Re le a s e ) luôn c ó câ u:
1.F or imme diate re le as e (có thể đăng ng a y) ha y
2.“E mbarg o until…(chờếđ n …)

– Có 2 phần: Mở (Le a d):P hần qua n trọng nhất, tóm ý tất cả cá c th ông tin.
– Ví dụ: Kh á c h h à ng Trần Minh Văn ở Quảng B ình đã trúng g iải đặ c biệt c uộc th i”E – P a rtne r….” do Ng â n Hà ng Công Thương tổ c hức c h à o Xuâ n mới. Ông Vă n sẽ đư ợ c thưởng 01 chuyến du lịch 6 ngàytại Seoul – Jeju – Namitrị giá 42 triệu đồng

P hần th â n(body)

Chi tiết của lead.

Ví dụ: Ngoài ra khách hàng Lê Thị Hồng Thanh – Kho Bạc Nhà nước tỉnh Thái Nguyên cũng trúng 01 giải nhất gồm chuyến du lịch 8 ngày tại Hồng Kông – Trung Quốc trị giá 24 triệu đồng . Incombank còn có 02 giải nhì: mỗi giải là 01 chuyến du lịch 7 ngày tại Singapore – Malaysia trị giá 14 triệu đồng, 03 giải ba và 1000 giải khuyến khích. (Danh sách khách hàng trúng thưởng sẽ được thông báo trên trang web: www.icb.com.vn/card; và tại các chi nhánh NHCT Việt Nam trên toàn quốc).

Mở rộng c h i tiết phần th â n (te xt body)

Hướng phát triển haytổng quan của thông cáo báo chí
Ví dụ: Giải thưởng nà y đ c thưựcợ h iện từ nếg à y 20/12/2006 đ n 28/02/2007 trê n phạm vi toà n quốc và đ c á p dưụnợg c h o các kh ác h h à ng đăng ký s ử dụng dịc h vụ thẻ của Ng â n h à ng Công thương Việt na m.Inc omb a nk s ẽ duy trì g iải thưởng nà y trong những năm tới.

S ố liê n lạc (Contact numbe rs )

– Kh á c với một bản tin th ông thường , th ông cá o b á o c h í phải c ó s ố liê n lạc cần th iết ở c uối bản tin
– Ví dụ: “Muốn b iết th ê m c h i tiết, liê n lạc: Ng uyễn Văn… : Te l:…F a x:… e ma il:…

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Related Posts