Advertising Vietnam Network

Báo giá chuẩn trong từng dịch vụ

Trong mỗi bài viết dịch vụ chúng tôi đều có báo giá chuẩn theo 3 phương thức sau.

KOLs

Hạng mục KOLs không báo giá

Hiện chúng tôi không cung cấp báo giá KOLs. Do giá KOLs thay đổi liên tục theo yêu cầu dự án và danh sách KOLs được cập nhập nhiều dẫn đến việc không update ngay tại thời điểm cho khách hàng được.

Báo giá và kế hoạch thu phí​

Với các bản kế hoạch và hạng mục lớn theo yêu cầu chúng tôi sẽ lên plan và chi phí cho khách hàng với biểu phí dưới đây

Báo giá cơ bản

Báo giá cơ bản dưới 5 hạng mục theo yêu cầu khách hàng.

Báo giá chuyên sâu

Báo giá theo yêu cầu riêng từng hạng mục của khách hàng.

Miễn phí

Cho khách hàng

Bản tư vấn đi kèm miễn phí nếu khách hàng sử dụng dịch vụ tư vấn và lập kế hoạch bởi chúng tôi.

Bắt đầu ngay hôm nay

Để tạo tăng trưởng từ quảng cáo