Chúng tôi có các chính sách và điều khoản rõ ràng khi thực hiện quảng bá trên hệ thống của chúng tôi. Hệ thống PR của chúng tôi rất lớn và phủ rộng nhiều ngành, hệ thống site Pr phổ biến như Toplist.com.vn, CEO Việt Nam, Hồ sơ doanh nhân,… Các quy định hợp tác sẽ được nêu rõ trong đây.

Quyền lợi của khách hàng

 • Khách hàng sẽ được lưu trữ bài viết mãi mãi trên hệ thống của chúng tôi
 • Hình ảnh khách hàng được thiết kế phù hợp với bài viết và nền tảng Pr
 • Pr bài viết trên các nền tảng cùng ngành, cùng chủ đề
 • SEO bài viết lên Top Google

Nghĩa vụ của khách hàng

 • Khách hàng viết content đúng form, đúng chuẩn để sử dụng Pr
 • Khách hàng cung cấp hình ảnh thô để thiết kế hình ảnh Pr
 • Khách hàng chia sẻ bài viết lên trang cá nhân của mình
 • Tag ít nhất 10 người bạn vào bài viết
 • Để link bài viết ở phần giới thiệu.

Nghĩa vụ của chúng tôi

 • Thu thập thông tin khách hàng, các giấy chứng nhận (nếu có)
 • Kiểm chứng thông tin khách hàng
 • Nhận bài và lên bài Pr trên hệ thống
 • Thiết kế hình ảnh phù hợp với bài Pr

Một số quy định khác

 • Khách hàng phải cung cấp thông tin chính xác cho chúng tôi
 • Cam kết tính bảo mật nội dung
 • Content đúng chuẩn, đúng form để Pr
 • Nội dung bài viết đúng chuẩn mực xã hội, không vi phạm thuần phong mỹ tục, đạo đức và pháp luật.
 • Nếu khách hàng không làm đúng nghĩa vụ thì bài Pr và các quyền lợi khách hàng sẽ được gỡ bỏ ngay lập tức.

Đăng ký tham gia hệ thống