Dưới đây là hướng dẫn gửi thông tin của khách hàng bao gồm form và biểu mẫu từng dạng bài viết. Chúng tôi khuyến khích khách hàng viết thông tin ra word và gửi về email cho chúng tôi advertisinginvietnam@gmail.com

Bài viết của quý khách sẽ online trong vòng 24h.

Các format bài thông thường

Bài giới thiệu công ty

Bài giới thiệu CEO

Bài giới thiệu sản phẩm

Bài review sản phẩm