Home Gửi thông tin

Gửi thông tin

by admin

Dưới đây là hướng dẫn gửi thông tin của khách hàng bao gồm form và biểu mẫu từng dạng bài viết. Chúng tôi khuyến khích khách hàng viết thông tin ra word và gửi về email cho chúng tôi advertisinginvietnam@gmail.com

 • Bài viết định dạng word, font chữ times new roman
 • Hình ảnh và Video tải lên Google Drive

Bài viết của quý khách sẽ online trong vòng 24h.

Các format bài thông thường

Bài giới thiệu công ty

 • Lịch sử thành lập
 • ngành nghề hoạt động
 • Tầm nhìn và sứ mệnh
 • Danh sách đối tác và khách hàng
 • Thông tin người sáng lập

Bài giới thiệu CEO

 • Lịch sử CEO
 • Quá trình khởi nghiệp
 • Thành tích và giải thưởng
 • Khách hàng nhận xét

Bài giới thiệu sản phẩm

 • Giới thiệu chung
 • Tính năng
 • Điểm mạnh
 • Review về sản phẩm
 • Thành tích, giải thưởng và chứng nhận

Bài review sản phẩm

 • HÌnh ảnh và video khách hàng nhận xét
 • Review cụ thể từng sản phẩm