Advertising Vietnam Network

Hợp tác

Right time
Quảng cáo đúng thời điểm
Right place
Hiển thị đúng nơi
Right People
Tiếp cận đúng người
Giá trị nổi bật

Cùng phụng sự khách hàng

Chúng tôi mong muốn mang đến giải pháp đa dạng hơn cho khách hàng

Truyền thông
Gợi ý cho khách hàng của chúng tôi sử dụng bạn trong chiến lược truyền thông.
Quảng cáo
Đặt quảng cáo trong video, bài viết của bạn.
booking
Booking bạn quay video quảng cáo, TVC, livestream.
Giá trị nổi bật

Win-win

Bền vững

Nền tảng
HQ

Kênh youtube tối thiểu đạt nút bạc, hoặc Tiktok, Facebook.

Content

Nội dung có tính chính thống và giá trị cho người dùng

Chất lượng

Kênh update nội dung thường xuyên.