Xây dựng hình ảnh chính thống về doanh nghiệp bạn.

Mọi người luôn tìm kiếm thông tin trước khi đưa ra quyết định. Doanh nghiệp bạn trên online là tất cả những thứ mà khách hàng, nhân sự bạn có thể tiếp cận. Do đó, bạn cần chủ động xây dựng hình tượng một doanh nghiệp trên Online để mọi người thấu hiểu bạn.

Công ty của bạn là tiếng nói chủ động của bạn

Chúng tôi sẽ đồng hành cùng hỗ trợ bạn bằng cách

Format từng loại bài viết

Dạng bài giới thiệu công ty

Bài review công ty

Bảng giá dịch vụ

2 triệu

/5 website

8 triệu

/gói thiết kế

20 triệu

/gói thiết kế

Khẳng định ngay hôm nay