Xây dựng hình ảnh CEO và nhà sáng lập thương hiệu

Mọi người luôn tìm kiếm thông tin trước khi đưa ra quyết định. Doanh nghiệp bạn trên online là tất cả những thứ mà khách hàng, nhân sự bạn có thể tiếp cận.  CEO là người đại diện cho toàn bộ tiếng nói của công ty. Xây dựng hình ảnh thương hiệu cá nhân CEO là điều cần thiết nhất để giúp doanh nghiệp bạn vững mạnh.

Hình ảnh bạn là hình ảnh công ty bạn

Chúng tôi sẽ đồng hành cùng hỗ trợ bạn bằng cách

Format từng loại bài viết

Dạng bài landingpage

Dạng video phỏng vấn

Bảng giá dịch vụ

2 triệu

/5 website

8 triệu

/gói thiết kế

20 triệu

/gói thiết kế

Khẳng định ngay hôm nay